تماس با کارخانجات ارم نوشکارخانه ارم نوش

آدرس:
تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص- روبروی بیمه البرز- خیابان 28(شهید عاشری)
تلفن: 20 - 44545315
فکس:44545314
ایمیل: info@eram-group.com

بزرگنمایی کارخانه ارم نوش
کارخانه آکوفینا

آدرس:
تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص- روبروی بیمه البرز- خیابان 28(شهید عاشری)- کارخانه آکوفینا
تلفن: 5 - 44545771
فکس: 44545770
ایمیل: info@aquafinairan.com
پپسی تبریز

آدرس:
کیلومتر 22 جاده تبریز تهران
تلفن: 4 - 6307402 0411
فکس: 6307405
ایمیل: info@pepsitabriz.com

بزرگنمایی پپسی تبریز
پیمان فردان

آدرس:
تهران – کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج بلوار 52- کوچه 8- پلاک 7
تلفن: 3 - 44197701
فکس: 44196176
ایمیل: info@peymanfardan.com

بزرگنمایی پیمان فردان
سوپرچای

آدرس: کرج- شهرک هشتگرد- فاز 3- خیابان 20- روبروی ایران نارا – کارخانه سوپر چای
تلفن: 2624227515 0098
فکس: 2624227181 0098
کد پستی: 336165768
ایمیل: info@super-chai.com

بزرگنمایی سوپرچای
فردان جهان

آدرس: کرج- شهرک هشتگرد- فاز 3- خیابان 20- روبروی ایران نارا – کارخانه فردان جهان
تلفن: 2624227515 0098
فکس: 2624227181 0098
کد پستی: 336165768
ایمیل: info@fardanejahan.com

بزرگنمایی فردان جهان
دفتر مرکزی

آدرس:
خیابان ولی عصر- جنب ساختمان های اسکان -کوچه قبادیان- پلاک 42
تلفن: 88785118 - 88781569
فکس: 88789038
ایمیل :
info@eram-group.com          headoffice@eram-group.com

بزرگنمایی دفتر مرکزی
مرکز پخش تهران

آدرس:
کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج،خیابان دارو پخش روبروی دارو پخش
تلفن : 21 - 44982917
فاکس : 44983232
ایمیل: info@eram-group.com

بزرگنمایی مرکز پخش تهران