کارخانه فردان جهان

آدرس:
تهران – کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج بلوار 52- کوچه 8- پلاک 7
تلفن: 3 - 44197701
فکس: 44196176
ایمیل: info@fardanejahan.com

بزرگنمایی فردان جهان