مشخصات فردی
نام: *
نام خانوادگی: *
شماره شناسنامه: *
تاریخ تولد: *
جنسیت:
مرد زن
پست الکترونیک: *
وضعیت تأهل:
تعداد فرزندان:
وضعيت نظام وظيفه:
پایان خدمت:
مدت خدمت:
گواهینامه رانندگی :
وضعیت بیمه :
وضعیت مسکن :
تلفن : *
تلفن همراه: *
آدرس : *سوابق تحصیلی
نام مؤسسه:
نوع مدرک:
رشته تحصیلی/گرایش:
کشور/شهر محل تحصیل:
تاریخ شروع: *
تاریخ اخذ مدرک: *
معدل :
نام مؤسسه/آموزشگاه نوع مدرک گرایش کشور/شهر محل تحصیل تاریخ شروع تاریخ اخذ مدرک معدل
سوابق کاری
نام محل کار:
تاریخ شروع: *
تاریخ پایان: *
مسئولیت:
نوع قرارداد:
ميزان حقوق دريافتي:
تلفن : *
آدرس :
محل خدمت سمت تاریخ شروع تاریخ پایان نوع قرارداد ميزان حقوق دريافتي تلفن آدرس
زبان خارجی
نام زبان خارجی:
میزان مهارت:
نوع مدرك :
محل اخذ مدرك :
نام زبان میزان مهارت نوع مدرک محل اخذ مدرک
مشخصات افراد تحت تکفل
نام و نام خانوادگی:
نسبت:
نام پدر:
سال تولد:
محل تولد:
میزان تحصیلات:
شغل : *
نشانی و تلفن :
نام و نام خانوادگی نسبت نام پدر سال تولد محل تولد میزان تحصیلات شغل نشانی و تلفن
سوابق کیفری:
نحوه آگاهي از استخدام:
حقوق درخواستی(ریال):