فرایند تولید آب آكوافینا (پپسی بین الملل)

آب آکوافینا متعلق به شرکت پپسی نیویورک Pepsi International می باشد و فرایند تولید آب آكوافینا بر پایه عوامل معینی چون تجزیه و آنالیز آب خام بدست آمده از یك چشمه یا چاه بصورت فیزیكی و میكروبی، استوار است و همچنین از تمامی استانداردهای ایرانی آبهای آشامیدنی پیروی می کند.

آب خام موجود، طی مراحل مهم و معینی ، قبل از آنكه در بطریهای پت (PET) با اندازه های مطلوب پر شود تصفیه می گردد، كه مراحل اصلی آن به شرح ذیل می باشد:

ذخیره سازی در مخزن و کلرزنی: (Storage and Chlorination)

آب خام تست شده چاه كه عاری از هرگونه عناصر مضر و آسیب رسان می باشد، به یك تانک ذخیره سازی بزرگ Glass Lined برای هوا گیری و كلرینه شدن تا ppm 2 ،پمپ میشود و به منظور انجام یك فرایند پیوسته (Continuous) و بدون وقفه ذخیره می گردد.

(فیلتراسیون )صاف كردن(: Filtration)

آب كلرینه ذخیره شده در مخزن به وسیله یک پمپ استیل ضد زنگ، از یک فیلتر شنی با ظرفیت معین برای زدودن انواع ذرات ریز مرئی یا هرگونه جسم خارجی، پمپ میشود.

كلر دار كردن بیشتر:(Super chlorination)

آب فیلتر شده صاف به یك مخزن ذخیره سازی Glass Lined بزرگ دیگر فرستاده می شود، كه در آنجا به منظور كشته شدن تمام میكروارگانیسمهای موجود ،ضدعفونی كردن و همچنین زدودن مواد مضر (درصورت وجود) با مدت زمان نگهداری حداقل 2 ساعت ، به میزان 6 تا 8 ppm ، کلرینه می گردد.

بی كلر كردن آب: (De-Chlorination)

آب سوپرکلرینه سپس از میان فیلتری حاوی دانه های كربن فعال با سرعت و جریان مشخصی به منظور حذف كامل كلر باقیمانده در آب وهمچنین حذف مواد ریز معلق در آن عبور داده میشود.

میكرو فیلتراسیون : (Micro Filtration)

آب بی كلر شده سپس از میان یك فیلتر کارتریج 3 تا 5 میكرونی، به منظور حذف هرگونه ذرات جامد، مانند كربن یا ذرات دیگر،پمپ میشود.

تصفیه کردن با اشعه ماوراء بنفش: (Ultra Violet Rays Treatment)

آب میكرو فیلتر شده ، سپس تحت تاثیر میزان بالایی از اشعه ماوراءبنفش در یك محفظه استیل ضد زنگ قرار میگیرد كه در آنجا اشعه های ماوراءبنفش تمام انواع باقیمانده از میكروارگانیسمها را نابود خواهند ساخت.

كنترلPH وافزودن آنتی اسكالنت:( pH Control & Antiscalent Treatment)

به منظور جلوگیری از رسوب گرفتگی در سیستم RO و تنظیم PH آب ،نزدیک به PH استاندارد آب آشامیدنی، اضافه کردن مقداری ماده آنتی اسکالنت به آب با نظارت كامل در خط تولید قبل از عبور آب از میان سیستم اسمز معکوس، بسیار ضروری می باشد.

تصفیه کردن با اسمز معکوس: (Reverse osmosis treatment)

از آنجائیکه آب، مجموعاً حاوی مقدار زیادی از مواد جامد حل شده میباشد، بنابراین آب برای جدا كردن تمام TDS ها به منظور عاری کردن آن از هرگونه املاح نامطلوب و مواد شیمیایی دیگر و همچنین زدودن بیشتر هرگونه میكروارگانیسم باقیمانده، از میان سیستم اسمز معكوس با ظرفیت محاسبه شده ای عبور داده میشود. آب نهایی خارج شده از سیستم اسمز معكوس، حاوی حداکثر TDS 0 تا 10ppm می باشد. این آب ، Permeate یا آب نفوذ کرده از غشاء نامیده می شود. در اینجا آبی كه غنی از TDS شده است برای تخلیه و دور ریختن جدا می گردد.

عملیات نمک زنی: (Salt Treatment)

آب نفوذ کرده از غشاء (permeate) ، سپس با ترکیبی از نمکهای خوراکی خاص بر مبنای فرمولاسیونی که متناسب با استانداردهای ایرانی باشد ، به وسیله یک پمپ نمک زنی (Dosing pump)ترکیب می شود. TDS تنظیم شده در این مرحله نزدیك به ppm100 است. (در غیر این صورت مطابق با قوانین استاندارد)

مرحله اُزون زدن : (Ozone Treatment)

آب نمک زده شده و آماده دوباره به یك مخزن استیل ضد زنگ با ظرفیت محاسبه شده پمپ میشود كه در آنجا آب با گاز اُزون( که سریعاً تولید شده) تركیب می گردد و در دوز 0.2 تا 0.4 ppm برای 30 دقیقه به منظور انجام عمل باكتری كشی نهایی آب تصفیه شده، نگهداری میشود.

میكرو فیلتراسیون بیشتر:(Super Micro Filtration)

آب اُزونه شده نهایتاً از یك فیلتر کارتریج 1 میكرونی برای جدا سازی ذرات نمکی كه در آب حل نشده اند و به منظور تهیه یك آب خالص و ارسال آن به خط تولید عبور داده میشود.

پر كردن و بسته بندی:(Filling & Packaging)

آب اُزونه شده و میكروفیلتر شده ، سپس به منظور پر كردن فوری در بطریهای PET به سمت دستگاه فیلرپمپ میشود كه برای این ماشین نیز عملیات Sanitation (شستشوی بهداشتی) قبلاً انجام گرفته است. نمونه هایی از خط تولید توسط پرسنل كنترل كیفیت به منظور انجام انواع تست های شیمیایی، فیزیكی و میكروبیولوژیکی و ثبت آنها برداشته میشود. بطریها به سرعت به وسیله دربهای بطری استریل شده درب بندی میشوند و سپس لیبلهای استاندارد روی آنها چسبانده میشود. بطریهای پر شده سپس با دستگاه اندازه گیری میزان پر شدگی باز بینی می شوند و سپس كد گذاری شده و تاریخ روی آنها ثبت میشود ودر نهایت در فیلمهای شرینك بسته بندی و سپس روی پالت ها جمع آوری شده و ذخیره میشوند.

دوره خواباندن و ترخیص: (Incubation & Release)

ذخیره موجود برای حد اقل 24 ساعت در انبار قرنطینه نگهداری میشود و آب آشامیدنی دوباره بعد از 24 ساعت برای آزمون حذف كامل اُزون بررسی می شود و همچنین به منظور اطمینان 100% از اینكه محصول از هرگونه آلودگی به دور است، مورد تست میكروبی قرار می گیرد.

محصول فقط با تأیید واحد كنترل كیفیت اجازه ترخیص می یابد و یك سابقه ثبت شده از جزئیات موجودی انبار ، به منظور ردیابی محصول در اینده و اطلاع از اینكه در بازار به كجا فرستاده شده است، نگهداری خواهد شد.