نوشابه گازدار پپسی دایت 1/5 لیتری

پپسی از شرکت های تولید کننده نوشابه در ایران می باشد. محتویات نوشابه گازدار پپسی دایت آب گازدار، رنگ كارامل، شیرین كننده، (آسپارتام 0.041% ) آسولفام پتاسیم (0.009%) اسید فسفریك، سیترات سدیم، بنزوات سدیم(0.014%) طعم دهنده طبیعی كولا، كافئین و اسید سیتریك می باشد.

شرکت پپسی، نوشابه گازدار پپسی دایت خود را در بطریهای پلاستیكی یكبار مصرف PET و در اندازه 1/5 لیتر پرنموده و بصورت 6 و 12عددی بسته بندی می شود.

در صورت رعایت شرایط نگهداری نوشابه گازدار پپسی دایت تا مدت 6 ماه پس از تولید قابل مصرف است.