نوشابه گازدار قوطی میرندا 330 میلی لیتری

نوشابه گاز دار میراندا از محصولات شرکت ارم نوش تبریز می باشد. محتویات این محصول عبارتند از
آب گازدار، شكر، اسید سیتریك، طعم دهنده طیبعی پرتغالی، بنزوات سدیم، رنگ سان ست یلو، سیترات سدیم و اسید آسكوربیك

بسته بندی نوشابه گازدار میراندا در قوطیهای آلومینیومی دو تكه 330 میلی لیتر بسته بندی می گردد.

نوشابه گازدار میراندا تحت لیسانس شركت پپسی كولا بین المللی، نیویورك و با استفاده از مواد و فرمولاسیون شركت مذكور تولید و عرضه میگردد.
نوشابه گازدار میرندا شرکت ارم نوش تبریز دارای نشان استاندارد ملی ایران است و در صورت رعایت شرایط نگهداری محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابل مصرف است.