نوشابه گازدار قوطی پپسی 330 میلی لیتر

پپسی از شرکت های تولید کننده نوشابه گازدار پپسی در ایران می باشد. محتویات نوشابه تولید شده توسط شرکت پپسی، آب گازدار،شكر، رنگ كارامل، اسید فسفریك، كافئین و طعم دهنده طبیعی كولا می باشد.

این شرکت نوشابه گازدار پپسی خود را در قوطیهای آلومینیومی دو تكه 330 میلی لیتر بسته بندی می نماید.

در صورت رعایت شرایط نگهداری نوشابه گازدار پپسی تا مدت 6 ماه پس از تولید قابل مصرف است.
نوشابه گازدار پپسی فوق تحت لیسانس شركت پپسی كولا بین المللی، نیویورك و با استفاده از مواد و فرمولاسیون شركت مذكور تولید و عرضه میگردد.