نوشابه گازدار قوطی سون آپ 330 میلی لیتری

شرکت ارم نوش تبریز در کنار تولید نوشابه های گاز دار میراندا اقدام به تولید محصول دیگری به نام نوشابه گازدار سون آپ نموده است. از محتویات این نوشابه می توان به آب گازدار، شكر، طعم دهنده طبیعی لیموئی، اسیدسیتریك، اسید مالیك و سیترات سدیم اشاره داشت.

نوشابه گازدار سون آپ در قوطیهای آلومینیومی دو تكه 330 میلی لیتر بسته بندی می گردد.

نوشابه گازدار سون آپ تحت لیسانس شركت سون آپ بین المللی، ایرلند و با استفاده از مواد و فرمولاسیون شركت مذكور تولید و عرضه میگردد.
نوشابه گازدار سون آپ دارای نشان استاندارد ملی ایران است و در صورت رعایت شرایط نگهداری محصول تا مدت 6 ماه پس از تولید قابل مصرف است.